Konec marca je bila v gostišču Strah na Škofljici Volilna skupščina Zveze lastnikov gozdov Slovenije.
Izvoljeno je bilo staro/novo vodstvo: predsednik Marjan Hren, podpredsedniki: Jože Jeromel, Janez Beja in Rok Sedminek.
V organe ZLGS: UO, NO, ČR je bilo izvoljenih 50% novih članov, ki prinašajo novo energijo v nadalnje delo zveze.
Vsem izvoljenim članom čestitamo in jim želimo uspešno delo!
Bilten - Pomlad 2019
Bilten - Pomlad 2020

Sofinanciranje