Zveza lastnikov gozdov Slovenije je prostovoljna organizacija, ki povezuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 29 društev lastnikov gozdov. Deluje kot zastopnica interesov lastnikov gozdov ter promotorka trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi.

Poslanstvo Zveze lastnikov gozdov je krepiti trajnostno gospodarjenje s slovenskimi zasebnimi gozdovi, ki poleg ekonomskih koristi pospešuje socialno in kulturno vrednost ter pospešuje odgovornost do okolja.

Trenutno je v Zvezo lastnikov gozdov vključenih več kot 4000 članov, ki so individualne zasebne posesti, družinske kmetije ter številni majhni gozdni posestniki, ki jim gozd pomeni dodaten dohodek. Gozdovi prehajajo iz ene v drugo generacijo, ne da bi spremenili svojo vlogo.

Na skupščini Zveze lastnikov gozdov 28.3.2014 so bili v organe zveze izvoljeni naslednji člani:

Upravni odbor:


Marjan Hren predsednik
DLG Dravinja-Hudinja

Janez Beja podpredsednik
DLG Sopota - Laško

Jože Jeromel podpredsednik
DLG Mislinjska dolina

Rok Sedminek podpredsednik
DLG Spodnja Savinjska dolina

Jože Mori
DLG Mirnska dolina

Rajko Štefanič
DLG Kolpa-Lahinja

Egon Rebec
DLG Vrhe - Vremščica

Klemen Matk
DLG Tisa Logarska dolina

Janko Mazej
DLG Šaleška dolina

Jože Ferlinc
DLG Pohorje-Kozjak

Stane Bergant
DLG Gorenjske

Sandi Bončina
DLG Keltika

Zdravko Cesar
SK Bled

Milan Vajda
DLG Metlika


Nadzorni odbor:


Janez Rihtaršič
Solastniki gozda Planica

Dejan Zorko
DLG Spodnje savinjske doline

Jože Prah
DLG Sopota-Laško

Jože Šinkovec
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Janko Ošlovnik


Častno razsodišče:


Inka Stritar
Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije

Andrej Lipovec

Dragica Harič Šahtler
DLG Pohorje-Kozjak

< Nazaj

Sofinanciranje