V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Dobra novica za skrbne lastnike gozdov v Naturi 2000 je, da Zavod za gozdove preko Gozdnega sklada lastnike podpira pri ohranjanju gozdov. Letno je za te namene zagotovljenih 750.000 EUR sredstev.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je v decembru 2020 zbirala pripombe/predloge in zahteve lokalnih DLG, ki so tudi same pošiljale svoje pripombe na portal ZGS.
Rezime tako zbranih najpogostejših in pomembnih pripomb glede obnove 10-letnih GGN in LUN je nato oddala na portal ZGS za zbiranje pripomb.

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije obveščajo, da bo letošnja 15. Licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče Pri Slovenj Gradcu (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec)


Z Uvodno predstavitvijo obnove 10-letnih območnih GGN in LUN 2.11. se je pričel "Gozdni dialog" na to temo.


26.Novembra je vsled COVID razmer potekala Video letna skupščina ZLGS

        

V četrtek 12.11. je Zvezo lastnikov gozdov Slovenije sprejel novi predsednik KGZS Roman Žveglič.

V ZLGS  smo veseli, da imamo v naših vrstah odgovorne in izkušene ljudi, ki so se odločili za kandidaturo v organe KGZS.
Še bolj pa smo veseli in ponosni , da so vse spodaj omenjene kandidate prepoznale različne nevladne stanovske organizacije v kmetijstvu in politične stranke, ter jih predlagale za kandidate na svojih listah.

Zaradi nepravilno vodenega projekta LIFE DinAlp Bear v Sloveniji, ki ni bilo v skladu z Aarhuško konvencijo, je trdno prepričanje Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zveze ekoloških kmetov Slovenije, da projekt ni zaslužil nominacije za LIFE Awards 2020.

Slovenski lastniki gozdov lahko tudi ob letošnjem tednu gozdov s ponosom povemo, da resnično skrbimo za naše gozdove.

Marjan Hren, predsednik ZLGS
Najprej bi KGZS ob 20-tem rojstnem dnevu čestital v imenu ZLGS. Skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč smo tudi lastniki gozdnih zemljišč prepričani, da je kot krovna stanovska organizacija v minulih 20-tih letih odigrala pomembno vlogo za slovensko podeželje.

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja