Izobraževalne in strokovne inštitucije

GIS - Gozdarski inštitut Slovenije: http://www.gozdis.si/domov/

ZGS - Zavod za gozdove Slovenije: http://www.zgs.si/zavod_za_gozdove_slovenije/index.html

BF, Oddelek za gozdarstvo: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-gozdarstvo/o-oddelku/

Gozdarski vestnik: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv/gozdv.html

Gozdarska knjižnica: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za-gozdarstvo/

Državne organizacije

MKGP -Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/

MKGP, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje: http://www.iko.gov.si/

Interesna združenja

GZS - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: http://www.kgzs.si/

PEFC - Program za potrjevanje certificiranja gozdov: http://www.pefc.si/

Sodni cenilci in izvedenci

Sodni izvedenci: https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html

Sodni cenilci: https://spvt.mp.gov.si/cenilci.html

Ostalo

Moj Gozdar, spletni portal za iskanje izvajalcev del v gozdarstvu: http://www.mojgozdar.si/ 

OBF - Avstrija; Avstrijska Bundesforste: https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html

Austrofoma: https://spvt.mp.gov.si/cenilci.html

Elmia: http://www.elmia.se/en/

CEPF - Confederation of European Forest Owners: http://www.cepf-eu.org/

BioEuParks project: http://bioeuparks.eu/


< Nazaj

Sofinanciranje