Na konferenci REFORDA v Tirani je bila glavna tema certifikacija gozdov s spremljevalnimi vsebinami. Kot vemo, je certificiranje gozdov prostovoljen tržni postopek za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Danes je trajnost najpomembnejše načelo pri rabi vseh obnovljivih virov, izraz »trajnost« pa se v sodobnem času uporablja širše, tudi v okviru rabe neobnovljivih naravnih virov.
Pomembna cilja certifikacije sta spremljanje in stalno izboljševanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter spodbujanje rabe lesa kot obnovljivega vira. Letos smo člane REFORDA povabili v Slovenijo. Odzvalo se je osem držav. Namen ekskurzije v Sloveniji je bil prikaz dobrih praks in izmenjava izkušenj držav članic REFORDA na izhodiščno temo v Tirani. Država Slovenija ima večstoletno prakso s trajnostnim, mnogonamenskim in sonaravnim ravnanjem z gozdovi. Okoli 80% gozdov je v zasebni lasti, zato so gozdovi zelo povezani z načinom življenja na podeželju, vse večji pomen pa imajo tudi mestni in primestni gozdovi. Kot velikega spodbujevalca trajnostnega razvoja gozdov vidimo tudi turizem v gozdnem in naravnem prostoru, zato smo našim gostom želeli prikazati naša zelena okna v živo. Prvi del programa je pripravil ob pomoči uslužbenca ZGS Naca Strmca predsednik ZLGS Rajko Štefanič, drugi del programa pa uslužbenec ZGS Jože Mori in Jože Prah s sodelavci. 5. junija se je strokovna ekskurzija odvijala na območju Bele Krajine. Člani REFORDA smo prenočevali v Dragatušu pri družinskem podjetju Rina d.o.o. Pred odhodom naprej smo si ogledali Župančičevo spominsko sobo v gostišču Župančičev hram. Z avtobusom smo se zapeljali v bližnji certificiran gozd, last gostitelja Rajka Štefaniča. Spotoma nam je bila predstavljena gozdna cesta zgrajena s pomočjo sredstev pomoči razvoja podeželja in sonaravna obnova gozda. Sledila je predstavitev delovanja DLG Kolpa-Lahinja. Zelo doživet je bil ogled lesno-predelovalnega obrata ESOL v Črnomlju. Kosilo smo si privoščili v hiši dobrega kruha pri Mojci Kramarič v Rosalnicah. Gostiteljica nas je poučila o izdelavi prave belokranjske pogače. Po ogledu Belokranjskih steljnikov, ki dajejo pokrajini značilen videz, smo imeli strokovno degustacijo lokalnih vin v hladni, osvežujoči kleti Prusa Jožeta na Krmačini. Sledil je ogled letala DC-3 , ki je med drugo svetovno vojno prevažalo ranjence v zavezniško zaledje. Po skupinskem slikanju nas je pot ob Kolpi vodila do starega mlina in žage na vodni pogon ob reki Lahinji v Pustem Gradcu. V Dragatušu nas je že čakala večerja in prijetno druženje. Naslednji dan , 6. Junija 2017 smo ekskurzijo nadaljevali po Dolenjski. Takoj po zajtrku v Dragatušu smo se z avtobusom odpeljali v Dole pri Litiji. Na začetku ogledov po Dolenjski nas je v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pozdravil mag. Robert Režonja. Domačina in gostitelja sta nam predstavila leseno kočo za Turistično informacijski center , ki sta jo oblikovala in izdelala sama. V deželi oglja je takrat edina ženska predstavnica REFORDA iz Albanije na tradicionalen način prižgala oglarsko kopo. V živo smo si pogledali rezultate projekta BIOWILL. Šentrupert - "Dežela kozolcev" nam je približala pogled na življenje podeželja v preteklosti in na stavbno dediščino domačih mojstrov. V sklopu zapora Dob pri Mirni so nam razkazali elektrarno na lesno biomaso in trgovinski center za biomaso. V Mokronogu smo pri kosilu v Gostilni Deu Zlata kaplja uživali v dobri domači hrani in pijači. Sledil je ogled žage Deu v bližini. Naporen dan se je končal z večerjo in klepetom ter nastopom domačih tamburašev v Župančičevem hramu v Dragatušu. Naslednji dan so naši gostje iz REFORDA s prijetnimi vtisi odpotovali nazaj domov. Zapisal: Iztok Vrščaj, DIH

< Nazaj

Sofinanciranje