Na državno tekmovanje so se uvrstili le tisti tekmovalci, ki so se kvalificirali na izbirnih regijskih tekmah. Za celjsko območje ZGS je bila izbirna tekma izvedena meseca julija na Rogli v organizaciji ZGS in Društva lastnikov gozdov (DLG) Dravinja-Hudinja. Namen tekmovanj lastnikov gozdov v veščinah z motorno žago je, da se znanja, izkušnje in spretnosti, ki so potrebne pri izvedbi tekmovalnih disciplin, kasneje v čim večji meri uporabljajo tudi pri sečnji v gozdu in da se na ta način poveča varnost pri delu. Območje ZGS OE Celje sta letos na državnem prvenstvu prvič zastopali dve ekipi in sicer so bili člani ekip: Ekipa 1: Aleksander Bobovnik (DLG Spodnje Savinjske doline), Peter Ločnikar (DLG Dravinja-Hudinja) in Ernest Mikek (DLG Dravinja – Hudinja) Ekipa 2: Darja Bobovnik (DLG Spodnje Savinjske doline), Stanislav Bobovnik (DLG Spodnje Savinjske doline) in Slavko Bobovnik (DLG Spodnje Savinjske doline). Tekmovalci z našega območja so se na tekmovanju odlično odrezali, saj je Ekipa 1 ZGS OE Celje dosegla skupno drugo mesto med ekipami, tekmovalka Darja Bobovnik pa je posamično med tekmovalkami dosegla tretje mesto. Dobri rezultati tekmovalcev na državnem prvenstvu so rezultat prizadevnega dela gozdarjev ZGS OE Celje in članov DLG Spodnje Savinjske doline pri usposabljanju lastnikov gozdov na področju varnega dela v gozdu.
Edvard Kugler Vodja tekmovalnih ekip ZGS OE Celje

< Nazaj

Sofinanciranje