ZLGS je v četrtek 25.08. organizirala strokovni posvet na temo: Ali slovenska javnost pravilno vstopa v gozd kot ekosistem?

Vabilu na posvet so se odzvali: mag. Robert Režonja MKGP, ga. Mateja Cipot SON-MOP, dir. Inšpekcije za gozdarstvo g. Andrej Drašler, in g. Robert Hostnik CE mestni gozd in g. Miha Koprivnikar KGZS.  Posvet je odlično moderirala ga. Jernejka Drolec.
V omejenem času 1 ure smo se dotaknili tem;
  • Motorizirani vstopi v gozdove
  • Povečano pohodništvo in kolesarjenje
  • Prekomerno nabiralništvo
Gostje so nanizali nekaj ključnih napotkov in dejstev, ki jih bodo morali upoštevati odločevalci pri nujnem posodabljanju zakonodaje na tem področju.
Gostitelj ZLGS in njen predsednik Marjan Hren je poudaril: Tako lastniki gozdov kot ne-lastniki smo del narave in tudi gozd kot del narave pripada nam vsem. Je pa pomembno na kakšen način vstopamo v gozd: Vstopamo kot nomadi, čez drn in strn, ga na ta način tudi poškodujemo, motimo proizvodne procese lastnikov in posegamo vanj s prekomernim nabiralništvom ALI PA vstopamo vanj spoštljivo v skladu s "kodeksom obisk v naravi" po označenih poteh in varno.
V ZLGS si bomo skupaj s partnerji iz stanovskih organizacij in zainteresirano civilno družbo prizadevali za drugi način.
Podpisujemo že pismo o nameri, da pripravimo delovno skupino, ki bo vrgla najprej oko na nelegalne motorizirane vstope v gozdove in pripravili predloge in rešitve za odločevalce in posodobitev zakonodaje na tem področju.

< Nazaj

Sofinanciranje