ZLGS je imela v marcu redno letno skupščino. Predstavljena strokovna tema
je bila e-gozdarstvo.

Kot povabljeni gosti so se letne skupščine udeležili s strani MKGP gen. direktor
direktorata za gozdarstvo in lovstvo g.Tomaž Hrovat in s strani ZGS
direktor g. Gregor Danev.
V ZLGS pristopila in bila sprejeta kot pridruženi član  Ljubljanska nadškofija kot lastnik gozdov.
Osnovna nit pogovora je tekla o digitalizaciji v gozdarstvu in katera digitalna orodja
pričakujemo lastniki gozdov za lažje gospodarjenje z gozdovi.
V luči pristopa Ljubljanske nadškofije kot pridruženega člana pa je tekel razgovor o nujnem
povezovanju stanovskih organizacij na področju gozdarstva: ZLGS, ZVGP in ZPASS.

< Nazaj

Sofinanciranje