4. aprila je potekala v gostišču Strah na Škofljici redna letna skupščina ZLGS.
V razpravi po poročilih, je bilo s strani NO še posebej izpostavljeno, da porabimo za članstvo v konfederaciji CEPF velik del našega proračuna, zato je potrebno že na GA CEPF letos v maju pogledat, kaj lahko prispeva EU združenje lastnikov gozdov k večjemu razumevanju EK glede težav slovenskih lastnikov pri omejevanju gospodarjenja zaradi EU gozdarskih politik "zelenega prehoda" in financiranja odškodnin za omejevanje gospodarjenja. Pomembno je kaj lahko   CEPF pomaga glede nujne "evropeizacijo" gozdarske in lovske zakonodaje v Sloveniji in ostalih tranzicijskih državah. Glede dela ZLGS v
Boardu CEPF in v delovnih skupinah, je potrebno sproti obveščat UO in člane lokalnih DLG.

< Nazaj

Sofinanciranje