Nedelja 26.avgusta je bila zelo delovna za našo zvezo, saj smo se že ob 9.uri zbrali  na AGRI v dvorani 3. Na okrogli mizi sta uvodoma predstavila študijo o enoletnih in večletnih škodah po jelenjadi Veronika Valentar in Jože Mori oba strokovna sodelavca ZLGS.


Pogled na pomanjkljivosti in možne izboljšave pri postopkih ocenjevanja škod so podali  s strani KGZS g. Andrej Andolšek, s strani ZGS g.Viktor Miklavčič in s strani MKGP g. Jošt Jakša. Na OM je bil prisoten in je spregovoril tudi g. Miljenko Zupanič iz HSUPŠ Hrvaške.
Da je tema zelo pereča,i so skozi oči lastnikov na praktičnih primerih pokazali zasebni lastniki gozdov Slovenije, ki so do zadnjega kotička napolnili malo dvorano 3 na AGRI. Skozi na momente ostro diskusijo, ki jo je dokaj uspešno skušal zadržati v normalnih okvirih moderator OM g. Rok Sedminek se je pokazalo, da ministrstvo skupaj z vsemi deležniki in v dialogu z zasebnimi lastniki gozdov čaka naporna naloga za izboljšanje stanja. S  strani lastnikov so šle naprej tudi že prve zasebne tožbe. ZLGS bo ob upoštevanju vseh vsebinskih predlogov sodelujočih na okrogli mizi pripravila zaključke OM in jih potrdila na UO ZLGS.


Nedeljo 26.08. pa smo lahko doživeli tudi čar športnega Republiškega tekmovanja z motorno zago. Med posamezniki je dosegel 1.mesto Janko Mazej, ki je zopet dokazal vsej SLO konkurenci s kakšnega testa je.V ZLGS smo veseli, da je član UO ZLGS, saj je načelen in odločen borec za lastninske pravice SLO zasebnih lastnikov gozdov.


< Nazaj

Sofinanciranje