PRIPRAVE NA 13. LICITACIJO VREDNEJŠIH SORTIMENTOV LESA

Društvo LG Mislinjske doline in Zveza DLG Slovenije ob pomoči ZGS namerava v letu 2019 izpeljati 13. Licitacijo lesa.

Dovoz hlodovine na prizorišče Ozare v Slovenj Gradcu se prične 3. januarja in zaključi 18 januarja 2019.

Ogled za kupce bo od 26. januarja , do 4. februarja 2019.

Odpiranje ponudb bo 4. 2. 2019 ob 10 uri v gostišču Murko

Dan odprtih vrat pa bo v sredo 13. februarja

Vse lastnike lesa , ki bi želeli sodelovati na dražbi obveščamo , da ustrezno očiščeno in izmerjeno hlodovino pripravijo ob kamionski cesti.

Na prevzemnem listu morajo biti navedeni podatki o lastniku , količini in številki vsakega posameznega hloda.

Lastniki lahko pripišejo tudi najnižjo ceno za katero so pripravljeni prodati posamezen hlod.

Stroške prevoza krije lastnik sam , oziroma po dogovoru z Društvom lastnikov gozdov v katero je vključen.

O doseženih cenah bodo lastniki obveščeni praviloma 5 dni po odpiranju ponudb, plačilo pa osem dni po odvozu kupca z mesta Licitacije.

Drevesne vrste za katere letos vlada precejšnje zanimanje so : hrast, macesen , javor ,oreh , kvalitetna smreka in različne sadne vrste.

Za podrobnejše informacije je na voljo Jože Jeromel  tel. 041 321 099


< Nazaj

Sofinanciranje