GOZDNI DIALOG je v luči sprejemanja 10 letnih strateških GGN in LUN osnova za resno nadaljnje gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v Sloveniji.


V petek 14.maja smo se poslovili od Rajka Štefaniča, našega sodelavca in prijatelja v Upravnem odboru ZLGS ter odločnega zagovornika pravic zasebnih lastnikov gozdov Slovenije.
Rajko je bil velik človek, z veliko znanji in mnogoterimi aktivnostmi. V letih med 2015 in 2018 je bil predsednik naše Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Vodil je več mandatov tudi DLG ob Kolpi in Lahinji, ki šteje prek 300 članov. Bil je tudi eden bolj izpostavljenih na področju gozdarstva in lovstva pri KGZS. Zavedal se je kako pomembni so partnerski odnosi med posameznimi deležniki v gozdarstvu in jih neumorno gradil.
Ob 10 obletnici ZLGS je v družbi predsednika CEPF, EU poslanca in dekana s ponosom posadil javor v upanju, da bogato obrodi. Prerana smrt mu je žal preprečila, da bi dočakal vsaj njegov medonosni sad. Neštetokrat je ponovil besede svoje stanovske kolegice, tudi pokojne ge. Stritarjeve: "Prosi se kruha, pravice pa se zahtevajo!". V naši zvezi nikoli ne bomo pozabili njegovih besed, ki jih je izrekel ob enem strokovnem posvetu: "Občutek imam, da se v Sloveniji številne okrogle mize in strokovni posveti na področju gozdarstva dogajajo s ciljem, da se nič ne bi spremenilo namesto, da se zaključki le-teh aplicirajo v praksi".

RAJKO, NAJ TI BO LAHKA SLOVENSKA ZEMLJA IN NAJ TI ŠUMIJO DOMAČI GOZDOVI.
Kaja Plevnik , sodelavka ZLGS v letu 2018 in 2019 in koordinatorka v pisarni naše zveze, je v letu 2020 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ČLANOV ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE Z NJENIM DELOVANJEM. Njen strokovni mentor je bila dr. Špela Pezdevšek Malovrh.

Vsled letošnje generalne skupščine GA CEPF, ki bo potekala v juniju v Sloveniji, so želeli, da nas bolje spoznajo tudi v sekretariatu CEPF
25.02. smo imeli ZOOM sestanek z Ministrom MKGP dr. Jožetom Podgorškom.

Tudi letos lahko čestitamo organizatorjem 15. licitacije vrednih lesnih sortimentov: Navkljub COVID situaciji, so lastniki gozdov uspeli pripeljati v Slovenj Gradec skoraj 4.000 m3 najbolj kvalitetnih hlodov iz slovenskih gozdov.


Vsi partnerji EIP projekta eGOZD smo se v februarju zbrali na skupnem ZOOM sestanku.

V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Dobra novica za skrbne lastnike gozdov v Naturi 2000 je, da Zavod za gozdove preko Gozdnega sklada lastnike podpira pri ohranjanju gozdov. Letno je za te namene zagotovljenih 750.000 EUR sredstev.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je v decembru 2020 zbirala pripombe/predloge in zahteve lokalnih DLG, ki so tudi same pošiljale svoje pripombe na portal ZGS.
Rezime tako zbranih najpogostejših in pomembnih pripomb glede obnove 10-letnih GGN in LUN je nato oddala na portal ZGS za zbiranje pripomb.

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije obveščajo, da bo letošnja 15. Licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče Pri Slovenj Gradcu (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec)

Sofinanciranje