Vsled letošnje generalne skupščine GA CEPF, ki bo potekala v juniju v Sloveniji, so želeli, da nas bolje spoznajo tudi v sekretariatu CEPF
25.02. smo imeli ZOOM sestanek z Ministrom MKGP dr. Jožetom Podgorškom.

Tudi letos lahko čestitamo organizatorjem 15. licitacije vrednih lesnih sortimentov: Navkljub COVID situaciji, so lastniki gozdov uspeli pripeljati v Slovenj Gradec skoraj 4.000 m3 najbolj kvalitetnih hlodov iz slovenskih gozdov.


Vsi partnerji EIP projekta eGOZD smo se v februarju zbrali na skupnem ZOOM sestanku.

V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Dobra novica za skrbne lastnike gozdov v Naturi 2000 je, da Zavod za gozdove preko Gozdnega sklada lastnike podpira pri ohranjanju gozdov. Letno je za te namene zagotovljenih 750.000 EUR sredstev.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je v decembru 2020 zbirala pripombe/predloge in zahteve lokalnih DLG, ki so tudi same pošiljale svoje pripombe na portal ZGS.
Rezime tako zbranih najpogostejših in pomembnih pripomb glede obnove 10-letnih GGN in LUN je nato oddala na portal ZGS za zbiranje pripomb.

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije obveščajo, da bo letošnja 15. Licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče Pri Slovenj Gradcu (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec)


Z Uvodno predstavitvijo obnove 10-letnih območnih GGN in LUN 2.11. se je pričel "Gozdni dialog" na to temo.


26.Novembra je vsled COVID razmer potekala Video letna skupščina ZLGS

        

V četrtek 12.11. je Zvezo lastnikov gozdov Slovenije sprejel novi predsednik KGZS Roman Žveglič.

Sofinanciranje